Groep 1

schermafbeelding-2016-09-16-om-16-22-24

Informatie van groep 1 over het schooljaar 2017-2018.

Begin van de dag:

We beginnen in de kring. De kinderen komen binnen en zoeken hun stoel. Daarna begint het kringgesprek. We benoemen de dag, datum, maand en de hulpjes plakken de weerkaarten op de weekkalender. Een aantal kinderen mag vertellen of iets laten zien wat ze hebben meegenomen van thuis. Dit gaat na het vertellen in het eigen laatje.

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter laat zien welk thema in een bepaalde periode actueel is.

Speel-/werkles:

Wanneer we beginnen met de speel-/werkles kiezen de kinderen zelfstandig wat ze deze les gaan doen vanaf het planbord. Ieder kind heeft zijn/haar eigen naamkaartje en kan het daar ophangen waar hij/zij deze les wil spelen/werken. De kinderen doen iedere week één of meerdere verplichte opdrachten (dit noemen wij werken). Dan kunnen ze dus niet zelf kiezen en staan de namen al op het planbord.

Portfolio:
In deze mappen komen werkbladen, knutselwerkjes, etc. van de leerlingen. Dit is om de ontwikkeling van ieder kind te kunnen volgen. Deze gaat aan het einde van het schooljaar mee naar huis.

Rapport:
Alle vaardigheden die beheerst worden houden we van elk kind bij. Dit rapport krijgen de kinderen twee keer in het jaar mee.(febr./juli). Er zijn ook twee keer in het schooljaar 10-minuten gesprekken.(september oudervertel-gesprek en februari n.a.v. het rapport) Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind nemen we eerder/ vaker contact met u op.

Computers.
De kinderen spelen zoveel mogelijk educatieve spelletjes op de computer. Ook werken we met computerouders, zodat de kinderen ook individueel aandacht krijgen met bepaalde spelletjes.

 

Buiten spelen:schermafbeelding-2016-09-16-om-16-23-28
Belangrijk voor de sociale-, motorische-en taalontwikkeling. Bij voorkeur laten we de kinderen buiten spelen, omdat ze dan zonder voortdurende leiding kunnen spelen. (de leerkracht is wat meer op afstand, maar wel altijd op het plein.)

Binnen spelen:
Wanneer het slecht weer is en we niet naar buiten kunnen, spelen we in het speellokaal. We hebben een vrij nieuw speellokaal en om dit mooi en schoon te houden willen we de kinderen niet op buitenschoenen laten spelen, maar op gympen(met klittenband/elastiek). Deze bewaren we in hun la.


Kringgesprekken:
We praten tijdens de kringgesprekken over emoties, ervaringen waarbij gevoelens een rol spelen. Dit is van belang voor een evenwichtige sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook doen we regelmatig toneelstukjes, zodat ze spelenderwijs verschillende emoties uitspelen.
Rekenen: tellen, synchroon tellen, cijfersymbolen, plaats in de getallenlijn, enz.
Taal: fonemisch bewustzijn: rijmen, voorlezen, met letters spelen, voorwerpen benoemen,
woordjes hakken/plakken enz.
Ruimtelijk: bewegen op muziek, bal spelletjes, op 1 been staan, enz.
Algemeen: herkennen links/rechts, achternaam/adres, wat is er weg, enz.

Allerlei begrippen op het gebied van:
ruimte: in, uit, voor, achter, hoog, laag, ver, dichtbij.
kleuren; kleuren herkennen en benoemen.
hoeveelheden; leeg, vol, dun, dik, smal, breed en de cijfers.
vormen; cirkel, vierkant, rechthoek, enz.
tijd; dagen van de week, morgen, gisteren, straks, nu,
dadelijk, de seizoenen

Vaardigheden:
Alle bovengenoemde vaardigheden worden ook ontwikkeld tijdens het spelen in de thema-hoeken en door het werken met ontwikkelingsmateriaal

De methode die we gebruiken is Schatkist 3.
De methode die we voor schrijven gebruiken is Pennenstreken.
De methode die we voor rekenen gebruiken is Alles telt
Hier zijn we dagelijks op speelse wijze mee bezig, want voor kleuters geldt nog steeds:
“Mijn spelen is leren; mijn leren is spelen”

schermafbeelding-2016-09-16-om-16-24-18Engels op “CBS de Bron”.
Jonge kinderen leren een vreemde taal heel gemakkelijk en spelenderwijs. Een nieuwe taal leren heeft een goede invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid en op het zelfvertrouwen van de kinderen. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat jonge kinderen heel veel plezier hebben in het leren van een vreemde taal!
De methode die we hierbij gebruiken heet “My name is Tom!”.
Tom komt elke maandag en vrijdag bij ons in de klas en leert ons woorden over zijn familie (my family, brother, sister, mum, daddy, grandma, grandpa, the dog, baby, boy, girl, children), maar ook de kleuren, hoe je elkaar kunt begroeten, etc.

Vaardigheden:
Alle bovengenoemde vaardigheden worden ook ontwikkeld tijdens het spelen in de thema-hoeken en door het werken met ontwikkelingsmateriaal.

Algemene zaken:
Zending: iedere dinsdagochtend staat er een spaarpot in de klas waar de kinderen geld in kunnen doen. We sparen voor een school in Kameroen.
Eten en drinken: Iedere ochtend rond 10.00u. eten en drinken we in de kring (gezond: brood, crackers, fruit, etc.). Wilt u het eten en drinken voorzien van de naam?
Elke woensdag eten en drinken alle kinderen water en fruit, om gezond eet-gedrag te bevorderen.
Natuurlijk mag dit ook de overige dagen meegenomen worden.
Overblijven: Bij de klassendeur hangt een lijst waarop u kunt invullen wanneer uw kind overblijft en wanneer hij/zij naar de B.S.O. gaat. De B.S.O. doet dit niet!
Als u meerdere keren van de overblijf gebruik wilt maken kunt u een kaart kopen bij Consuelo.
Het eten/drinken voor de overblijf gaat in de blauwe/witte mandjes op de kast in de gang. Consuelo brengt dit naar de koeling.
Digibord: We gebruiken het digibord op allerlei manieren en bij verschillende lessen
Ziekte: dit kunt u telefonisch of via een appje doorgeven voor 9.00u. s.v.p. , want na negenen nemen we contact met u op.
Afscheid bij het brengen: ouders mogen hun kind de eerste tijd in de klas brengen. Als het kind gewend is dan kan er op de gang afscheid worden genomen. Als een kind in het begin snel moe is, mag het `s middags wel eens thuisblijven.
Telefoonnummers: We willen graag alle telefoonnummers, zodat u, in geval van nood, voor ons altijd te bereiken bent. Dus ook mobiel, werk, oppas, etc.

Vergeet u niet bij verandering van een mob.nr. dit ook aan ons door te geven?!!!
Speelgoedochtend: elke vrijdagochtend vóór iedere vakantie is het speelgoeddag. Wilt u er op toe zien dat erg waardevolle en hele kleine spullen thuis blijven?
Voorlezen door ouders: iedere eerste dinsdag van de maand mag er door ouders voorgelezen worden in de kring.
Boekruilen: We hebben een bibliotheek in de school. De boekenbak voor de thuisboeken staat op de gang. Ook kunnen de kinderen via school GRATIS lid worden van de bibliotheek!
Laarzen: een hele dag op laarzen lopen is niet fijn, dus wilt u uw kind dan pantoffels meegeven of uw kind mag de gymschoenen aan.
Verjaardag: bij verjaardagen mag uw kind trakteren. Dit mag snoep zijn, maar een gezonde traktatie wordt zeer op prijs gesteld.. De jarige mag na de pauze de groepen 1, 2 en 3 (evt. broers/zussen) bezoeken.
Luizencapes: We willen dit schooljaar géén gebruik meer maken van de luizencapes. Mocht blijken dat dit geen succes is dan zullen we de capes weer gaan gebruiken.
Ophalen van uw kind: bij goed weer wacht u buiten, het liefst binnen de hekken, op uw kind. We staan per groep op een rij. Wilt u uw kind uit de rij halen, zodat de leerkracht ziet dat het kind is opgehaald! Bij regen kunt u in de gang wachten. Wanneer u niet op tijd kunt zijn wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht( indien mogelijk).
Hulpouders: ieder jaar zijn er activiteiten waarbij we de hulp van ouders nodig hebben. We hopen ook dit jaar weer voorlees-/computer-/spelletjes-ouders te mogen begroeten. Dit hoeft echt niet elke week, maar in overleg met de leerkracht is er wel iets af te spreken. Uw kind zal het zeker waarderen!

 

We hopen dat uw kind(eren) fijne en leerzame jaren op de Bron zal/zullen hebben!

 

                                                                                                  Marsha Pronk en Anneke Oole

 

schermafbeelding-2016-09-16-om-16-24-43