Groep 3

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-02-47

De regels in de klas
Om 08.25 uur en om 13.10 uur gaat de bel. Het is de bedoeling dat u buiten afscheid neemt van uw kind. De kinderen gaan dan bij de buitendeur in de rij staan. Ze worden door een van ons binnen gehaald. Bij de klas hangt een lijst waarop de kinderen dmv een kruisje kunnen aangeven of ze moeten overblijven of naar de BSO moeten. We stimuleren de kinderen dat ze dit zoveel mogelijk zelf doen.

Voor tijdens de pauze kunt u uw kind een gezond hapje meegeven. Op woensdag hebben we water en fruit dag.

Bijbelse Geschiedenis
Iedere dag beginnen we met een stukje uit ‘Trefwoord’. Wat dat precies is, verschilt per dag. Het kan een bijbelverhaal zijn of een verhaal dat aansluit bij het thema dat op dat moment behandeld wordt. Ook zingen we bijna elke dag.

Op donderdag beginnen we met een les ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Dit houdt in; hoe kun je goed samen spelen en werken, hoe ga je om met een ruzie etc.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-06-15Aanvankelijk lezen en taal
‘Veilig leren lezen’ is een lees/taal methode die uit twaalf leskernen bestaat. Elke kern heeft een bepaald thema. Een kern wordt ingeleid met een prentenboek. In die kernen worden een aantal woorden aangeleerd.

Deze woorden zijn de sleutel tot het leren lezen. Door ze te ‘ontsleutelen’ (in stukken verdelen, het zogenaamde hakken en plakken) leren de kinderen de letters. Daarmee kunnen ze dan zelf nieuwe woorden, zinnen en korte teksten maken. We lezen woordrijtjes om een letter te herkennen in andere woorden. Het lezen zal van ‘zoemend’ lezen naar vlot lezen gaan.
Elke kern wordt afgesloten met een toets. Het werkboekje is dan vol en gaat dan mee naar huis.

Schrijven
We volgen de schrijfmethode, ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen. De kinderen leren een letter en deze wordt ook meteen geoefend in het schrijfschrift. Na de letters gaan de kinderen woorden schrijven en daarna hele zinnen.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-07-07Rekenen
We volgen de methode ‘Pluspunt’. De kinderen werken in een werkschrift. In groep 3 komen veel onderwerpen aan bod zoals getallenrij, getalbegrip, dobbelsteenpatronen, getallen plaatsen op de getallenlijn, meer, minder en evenveel, geld rekenen (hele euro’s), klokkijken (hele en halve uren), sommetjes tot 20 en de kinderen moeten de getallen tot en met 50 kunnen ordenen op de getallenlijn. Ze moeten sprongen maken van 2, 5 en 10. Steeds beginnend bij een ander getal.

Lezen
We lezen o.a. uit boeken die gekoppeld zijn aan de methode. Ook maken we gebruik van AVI leesboeken. Hierbij gebruiken we verschillende werkvormen. Zelf lezen, duo lezen en klassikaal lezen bijvoorbeeld.

Vanaf dit jaar zit de bibliotheek op school. De kinderen mogen daar per keer twee boeken lenen. Een voor op school en een voor thuis. Dat boekje mag drie weken thuis blijven en moet dan weer geruild worden.

Gym
De gymlessen vinden plaats op woensdag en vrijdag. De kinderen moeten dan gymkleding en gymschoenen (met witte zolen) bij zich hebben.

We hopen op een gezellig en leerzaam schooljaar!

Jessica Schoordijk en Netty van der Sar